Tag Archives: rối loạn khớp thái dương hàm

Một số hiểu biết về “LOẠN NĂNG KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM”

Tổng quan về loạn năng khớp thái dương hàm Khớp thái dương hàm là Khớp được hình thành bởi lồi cầu xươnghàm dưới và ổ khớp của xương thái dương, Đĩa sụn khớp như một cái đệm giữa các bề mặt xương. Thuật ngữ rối loạn khớp thái dương hàm là một thuật ngữ chung […]