Tag Archives: retreament kit

BASSI ENDO RETREAMENT KIT

Trâm nội nha lại

❤️BassiEndo – Trâm nội nha lại – Retreament kit ❤️ Trâm máy Bassic Endo được xử lí nhiệt 2 đầu siêu dẻo, lấy đi trên 90% gutta percha an toàn và nhanh chóng với kỹ thuật crown down. Ưu điểm: Thao tác nhanh, tiết kiệm mô răng Chỉ cần 2 cây: Mở đường (Glidepath) và […]