Tác động của máng Orthotic trên hệ thần kinh trung ương trong việc điều trị TMD

Kính gởi quý đồng nghiệp

Dr Patrick Girouard là bạn đồng nghiệp của Dr Linh Trương đang tham gia công tác giảng dạy tại trường Acadia University, Canada có 1 công trình nghiên cứu mới nhất đăng trên tạp chí Advanced Dental Technologies & Techniques về hiệu quả của máng nhai Orthotic tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp các cơ thư giãn và giảm đau cũng như sự thay đổi các mốc giải phẫu trên phim đo sọ nghiêng khi dùng máng Orthotic. Bằng cách dùng các thiết bị đo sinh trắc cá nhân Biometric: Tscan, Matscan, CTCB, Funtional MRI…Chúng tôi xin đăng nguyên văn bài báo này. Rất mong nhận được sự tương tác của quý đồng nghiệp về công trình nghiên cứu vô cùng giá trị này.

máng Orthotics
cân bằng khớp cắn trước và sau khi đeo máng bằng Tscan
phim sọ nghiêng khi không đeo máng
phim sọ nghiêng sau khi đeo máng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *