Vật liệu trám bít ống tủy OrthoMTA

1,275,000

Xuất sứ: Đại học Seoul Hàn Quốc.
Chỉ định OrthoMTA:
1. Trám bít ống tủy răng nhiễm trùng quanh chóp nặng.
2. Răng có ống tủy bất thường C Sharp.
3.Trám răng nội nha bị gãy trâm trong ống tủy.
4. Trám bít ống tủy răng bị ngoại tiêu.
5. Phục hồi và kích thích tạo xương cho những sang thương quanh chóp.
Giá : 1.275.000 VNĐ/ HỘP