THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ TMD MÁY QUARDA TENS

  • Giãn cơ tức thời giúp giảm đau
  • Lấy lại tương quan tâm sinh lý ở trạng thái các cơ thư giãn
  • Loại trừ thói quen nhai sai chức năng do mất răng gây ra
  • Kết hợp T-Scan để cân bằng khớp cắn tư thế tương quan.
Danh mục: