Tay khoan Jindell Taiwan

Sử dụng hàng ngày.
• Chất lượng tương đương với NSK. Giá 50%
• Phụ tùng thay thế dễ dàng.
• Dễ thay thế và sửa chữa.
• Đầy đủ tất cả các dòng tay khoan phục vụ hầu hết các đối tượng khách hàng.
Giá bán tùy từng dòng