RetroMTA

355,000

RetroMTA là một vật liệu Bioceramic được phát triển bởi trường ĐH Nha Khoa, Seoul, Hàn Quốc. Chỉ định RetroMTA:
1. Che tủy lộ.
2. Vá sàn tủy bị thủng.
3. Trám bít răng bị gãy chưa di lệch.
4. Lấy tủy buồng răng sữa và răng vĩnh viễn.
5. Trám lót đáy xoang sâu.
6. Gia cố sàn tủy bị mỏng ngăn ngừa nguy cơ tét và thủng sàn.
Giá : 355.000 VNĐ/TÉP