Peri-Resin II

847,000

💯Vật liệu mới nhất đến từ Kamemizu Chem Nhật Bản – Không mùi, phát sinh nhiệt không đáng kể khi thao tác trực tiếp trên miệng bệnh nhân💯
👉Chỉ định:
1. Làm vành khít trong phục hình toàn hàm: làm 01 lần, thời gian làm việc đủ lâu khi vận động chức năng.
2. Đệm bờ nền hàm bị hở hoặc vỡ giúp gia tăng độ bám dính và vững ổn.
3. Sửa chữa và vá hàm trực tiếp trên lâm sàng.
4. Gắn housing hàm phủ trên implant.
5. Liên kết các impressing coping tránh xê dịch khi lấy dấu.
6. Thêm răng nhựa trên lâm sàng.
GIÁ: 847.000 (GIÁ ĐÃ BAO GỒM 5% VAT )