Peri-Resin II

847,000

💯 Vật liệu mới nhất đến từ Kamemizu Chem Nhật Bản – Không mùi, phát sinh nhiệt không đáng kể khi thao tác trực tiếp trên miệng bệnh nhân 💯
👉Chỉ định:
🌸 Làm vành khít trong phục hình toàn hàm: làm 01 lần, thời gian làm việc đủ lâu khi vận động chức năng.
🌸 Đệm bờ nền hàm bị hở hoặc vỡ giúp gia tăng độ bám dính và vững ổn.
🌸 Sửa chữa và vá hàm trực tiếp trên lâm sàng.
🌸 Gắn housing hàm phủ trên implant.
🌸 Liên kết các impressing coping tránh xê dịch khi lấy dấu.
🌸 Thêm răng nhựa trên lâm sàng.
GIÁ: 847.000 (GIÁ ĐÃ BAO GỒM 5% VAT )