Peri Reine II sửa chữa hàm giả

2,700,000

Sửa trực tiếp trên miệng bệnh nhân.
• Phát nhiệt không đáng kể.
• Mùi thơm dễ chịu.
• Tự cứng, thời gian làm việc đủ để làm các thao tác.
• Dễ sử dụng.
• Chỉ định rộng rãi trên lâm sàng: làm vành khít, vá hàm gãy, đặt housing trên Implant…
• Không thể thiếu trong phục hình tháo lắp toàn hàm, bán hàm, hàm tạm.

• Mặt hàng đang bán chạy, đặc biệt thị trường tỉnh, hàng tháo lắp nhiều.

Hết hàng