Máy phân tích khớp cắn điện toán T-Scan

Giúp tư vấn khách hàng hiệu quả hơn, đặc biệt khách hàng có nhu cầu Implant, phục hình.
• Gia tăng tính chính xác khi hoàn tất điều trị.
• Giảm thời gián và số lần hẹn.
• Giảm sai sót khi mài chỉnh khớp cắn.
• Giảm khó chịu cho khách hàng.
• Gia Tăng độ chính xác tuyệt đối trong thực hành lâm sàng