Bassi Endo – Gutta Percha Points

Bassi Endo – Gutta Percha Points

Trâm máy bassi Endo được xử lý nhiệt 2 đầu siêu dẻo, lấy đi trên 90% gutta percha an toàn và nhanh chóng với kỹ thuật crown down.

Ưu điểm:

  • Thao tác nhanh, tiết kiệm mô trăng.
  • Chỉ cần 2 cây cho 1 ống tủy: mở đường ( Glidepath ) và kết thúc ( Shaping file )
  • Trâm có kích thước độ thuôn lớn đến kích thước độ thuôn nhỏ
  • Độ bền cao hơn dòng cao cấp Dentsply Wave one Gold, sử dụng 10-15 lần sau khi hấp sấy.

Bassi Endo với các trường hợp ống tủy bị canxi hóa hoặc tắc nghẽn.

Nhanh hơn, tiết kiệm hơn và an toàn với Bassi Endo!