Biofilling Starter Kit

12,500,000

• Được phát triển bởi đại học Nha Khoa Seoul Korea.
• Dùng để đưa MTA vào buồng tủy và ống tủy.
• Vật liệu Titan cao cấp.
• Có thể sử dụng cho tất cả các dòng MTA.
• Sản phẩm cao cấp dùng trrong nội nha hiện đại.
• Dễ bảo quản và dễ sử dụng.
• Giải quyết được nhiều rắc rối trên lâm sàng