Biofilling Starter Kit

Mã: MTA Nhà cung cấp: Công ty BioMTA

⚠️⚠️⚠️SỬ DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP NỘI NHA PHỨC TẠP⚠️⚠️⚠️

#BioMTA

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

OrthoMTA
- Giảm đau thông qua cơ chế kháng viêm
- Kháng khuẩn do nồng độ ph cao(12.5)
- Cô lập và hóa thạch vi khuẩn thông qua cơ chế hình thànhmô sinh học mới CSH/CDHA
- OrthoMTA là sứ sinh học
- Không gây đau và khó chịu
- Là vật liệu sinh học (BIOCERAMIC) khi quá chóp có thể kích thích tạo xương và lành viết thương nhanh chóng.

Tắt Chat [X]