CÁC ĐẶC ĐIỂM TIẾP XÚC CẮN KHỚP ĐƯỢC KHẢO SÁT TRÊN T-SCAN.

Sự tiếp xúc các răng tại Lồng Múi Tối Đa và trong vận động trượt sang bên sau khi ghi Tiếp Xúc Cắn Khớp bằng sensor sẽ được phần mềm T-Scan 9.1 xử lý một cách chính xác theo trình tự thời gian diễn ra tiếp xúc và được hiển thị trong phần mềm này trên máy vi tính thành những đoạn phim động trên các biểu đồ 2 chiều, 3 chiều và đồ thị biểu diễn lực cắn và thời gian tiếp xúc cắn khớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *